Климатици Перник и София
Цена : 10 лв. Варна Фирма
30.10.2018 5 558 прегледиКандидатът за придобиване на правоспособност за управление на МПС от категория “D1” трябва:

а) да е на възраст не по-малко от 21 години;


б) да притежава правоспособност за управление на МПС от категория \"С\";


в) да притежава стаж като водач на МПС от категория “С” не по-малко от 1 година; времето, през което водачът е бил лишен от правото да управлява МПС, не се зачита за стаж; на лицата, загубили правоспособност по реда на чл. 157, ал. 5 ЗДвП, се зачита съответния стаж, придобит преди загубата на правоспособността;


г) да отговаря на изискванията за физическа годност, определени в Наредбата по чл.152а, ЗДвП;


д) да отговаря на изискванията за психологическа годност, определени в Наредба № 36;


е) да е завършил основно образование.

Обучението е изградено на модулен принцип и се извършва по единна за категорията учебна документация.


Обучението е теоретично и практическо.

а) Теоретичното обучение включва модул ТО “Превоз на пътници”.


б) Практическото обучение включва модул ПО “Управление на МПС”.


Обучението, което трябва да премине и изпитите, които трябва да положи обучаваното лице, са в зависимост от правоспособността, която притежава

Лицата, които кандидатстват за придобиване на правоспособност за управление на МПС категория “D1” и притежават правоспособност за управление на МПС от категория „С”, преминават обучение, което обхваща съдържанието на двата модула (ТО и ПО) и полагат вътрешен теоретичен изпит и вътрешен практически изпит.


бучението по практическия модул ПО “Управление на МПС” се провежда на учебна площадка, на пътища в населено и извън населено място и на автомагистрала (при възможност) с учебен автомобил, съгласно изискванията на Наредба № 37.

Телефон: покажи номера

Изпратете съобщение Skype: avtoshkolakali

Още обяви


© Ofertiko.com © 2011 - 2018
Ние свързваме директно потребител с потребител и не отговаряме за съдържанието и/или сделките между потребителите в този сайт. Всички търговски марки показани в снимки или текст са собственост на съответните им притежатели.