Климатици Перник и София
Цена : По договаряне лв. Пловдив Фирма
25.08.2013 5 385 прегледиавна кантора \"ЛЕГАЛ КОНСУЛТИНГ\"-КУПУВАМЕ АД ЕАД ООД ЕООД СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ!ЗА 1 ЧАС ВИ ОСВОБОЖДАВАМЕ ОТ ФИРМАТА,ФИНАНСОВА И ЮРИДИЧЕСКА ОТГОВОРНОСТ.

Ако сте в процедура на данъчна ревизия и сте на фаза ревизионен доклад или ревизионен акт, срещу фирмата има влезли в сила наказателни постановления,съдебни изпълнения,задължения по ДДС, ЗКПО и др. или просто сте задлъжнели към доставчици или партньори ние сме Вашето решение с компетентно съдействие.

Вписване на промени в обстоятелствата на дружество, продажба и изкупуване на дялове и акции.

Осигуряваме купувач на фирмата със задължения, ново седалище и адресна регистрация.

Разбираме, че вашите изисквания са да спестите време и средства и ние работим за намиране на ефективно и законно решение за Вашия проблем.

Офертата е валидна за фирми от всички бизнес сектори и региони на България.

Правна кантора \"ЛЕГАЛ КОНСУЛТИНГ\"

тел. 0897558320 0886346230
БЕЗ ПОЧИВЕН ДЕН

Телефон: покажи номера

Изпратете съобщение

Още обяви


© Ofertiko.com © 2011 - 2019
Ние свързваме директно потребител с потребител и не отговаряме за съдържанието и/или сделките между потребителите в този сайт. Всички търговски марки показани в снимки или текст са собственост на съответните им притежатели.