Климатици Перник и София
Цена : По договаряне лв. Русе Частно лице
05.09.2017 5 157 прегледиСчетоводна кантора „АКАУНТ ПЛЮС-МИНУС “ ЕООД предлага следните услуги:
• Изготвяне на счетоводна политика и индивидуален сметкоплан съобразени с желанието на клиента и спецификата на фирмената дейност
• Обработка на счетоводните документи;
• Изготвяне и подаване в установените законови срокове изискуемите данъчни декларации съгласно Закон за корпоративното подоходно облагане
• Изготвяне и подаване на справка декларация по Закона за данък добавена стойност, следене и възстановяване на ДДС
• Регистрация и дерегистрация по Закона за данък добавена стойност
• Изготвяне на периодични счетоводни справки отразяващи текущия финансов резултат на дружеството
• Съставяне на справки за: вземания от клиенти, задължения към доставчици, наличности на стоки и материали, дълготрайните активи и амортизации
• Съставяне на счетоводен и данъчен амортизационен план, изчисляване и начисляване на амортизации
• Отчитане на материалните запаси и следене на складова наличност
• Изготвяне на платежни нареждания за данъци
• Съставяне на годишни счетоводни отчети и всички съпътстващи ги справки и приложения
• Изготвяне и подаване на годишна данъчна декларация и всички съпътстващи я справки и приложения
• Изготвяне и подаване на годишни и текущи отчети за НСИ.

Контакти:
• гр. Русе ул. "Александровска" 1-3, вх.2, ет.5

• тел.: 082/858 071
• моб.: 0878178971
• 0888 220 113
• E-mail: julia_ju@abv.bg


Телефон: покажи номера

Изпратете съобщение

Още обяви


© Ofertiko.com © 2011 - 2019
Ние свързваме директно потребител с потребител и не отговаряме за съдържанието и/или сделките между потребителите в този сайт. Всички търговски марки показани в снимки или текст са собственост на съответните им притежатели.