Климатици Перник и София
Цена : По договаряне лв. Пловдив Частно лице
25.03.2017 5 193 прегледиКантората предлага следните юридически услуги: Регистрация и абонаментно правно обслужване на търговски дружества. Вписване на промени в търговския регистър. Образуване и представителство по заповедни и изпълнителни производства. Изготвяне на искови молби и процесуално представителство по търговски, брачни, трудови и административни производства. Изготвяне на жалби, пълномощни, предварителни договори, договори за отдаването под наем на недвижими имоти и нотариални покани. Спорове при неизпълнение на договори и разваляне на договори. Сделки с недвижими имоти. Проучване на правния статут на имота. Съдействие в нотариалното производство. Размерът на хонорара се определя съгласно Наредба № 1 за адвокатските възнаграждения и в зависимост от конкретната сложност на казуса.

Телефон: покажи номера

Изпратете съобщение

Още обяви


© Ofertiko.com © 2011 - 2019
Ние свързваме директно потребител с потребител и не отговаряме за съдържанието и/или сделките между потребителите в този сайт. Всички търговски марки показани в снимки или текст са собственост на съответните им притежатели.